Kinderdagverblijf Wonderlief wilt een huiselijke sfeer creëren voor de kinderen die opgevangen worden. Daarnaast creëren we een opvoedklimaat, die zoveel mogelijk aansluiting vindt bij de manier van opvoeden van de ouders thuis. Door middel van het opvolgen van onze visie wordt er een basis gelegd waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In het bijzonder de persoonlijke ontwikkeling en de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Kinderdagverblijf Wonderlief geeft kinderen de vrijheid regie te voeren over hun eigen leven. Hiermee wordt bereikt dat kinderen alvast leren oefenen met het kiezen van: vrienden, nemen van initiatieven, ontwikkelen van voorkeuren voor activiteiten en het formuleren van gedeelde normen en waarden.

Visie op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen
Kinderen zijn van binnenuit gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Elk kind is anders en heeft zijn/haar eigen persoonlijkheid waarmee zij in hun eigen tempo de wereld ontdekken.

Hierbij speelt de ruimte waarin dit kan, de materialen waarmee zij hun ideeën en interesses vorm kunnen geven en de werkwijze van groepsleidsters een essentiële rol.

Onze groepsleidsters richten zich bij het kind vooral op:

  • de ontwikkeling van de eigen identiteit;
  • zelfstandigheid;
  • creatieve vaardigheid.

Ruimte, Respect en Respons

Door de 3Rs ( Ruimte, Respect en Respons) te hanteren leren we elk kind een plekje te vinden op de stamgroep. Het is voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij op jonge leeftijd met elkaar leren spelen.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgen de vaste groepsleidsters voor vertrouwen, geborgenheid en structuur op de stamgroepen.

Daarnaast communiceren de groepsleidsters veel met de ouders. De groepsleidsters worden graag geïnformeerd over bijzonderheden in het leven van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk leren begrijpen en kunnen aansluiten bij de gewoonten van thuis. De samenwerking tussen de groepsleidsters en de ouders begint bij het intakegesprek. Na drie maanden wordt met de vaste groepsleidsters van het kind en de ouders de startperiode geëvalueerd. Daaropvolgend vindt er twee keer per jaar oudergesprekken plaats, waarin het welbevinden van het kind wordt besproken. Bij het verlaten van de kinderopvang is er ook ruimte voor een afsluitend gesprek.