Wij als kinderdagverblijf voldoen aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Wij werken samen met de GGD en brandweer. Wij volgen de wet- en regelgeving op om te kunnen voldoen aan hun gestelde (kwaliteits)eisen.

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf juist op te kunnen volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld.

Daarnaast worden er risico- & inventarisatielijsten op gebied van veiligheid en gezondheid opgesteld en bijgewerkt door de groepsleidsters. De actielijsten die voortkomen uit deze risico- & inventarisatielijsten, worden door de houder van het kinderdagverblijf opgepakt.
Per 1 januari 2018 heeft Wonderlief een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld, waarin we inzichtelijk maken hoe we op onze locatie werken, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te bieden. Dit beleidsplan treft u hieronder aan.

De GGD- inspectie voert controle uit over deze risico- & inventarisatielijsten. Naar aanleiding hiervan wordt de kwaliteit met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden verder verbeterd.

Wij maken als kinderdagverblijf wel een onderscheid als het gaat om hygiënisch en vies.

Wij vinden dat kinderen vies mogen worden tijdens het spelen. Tijdens het knutselen en tijdens het buiten spelen kunnen de kleren van de kinderen namelijk vies worden. Het schoon houden van de kleren van de kinderen, kan tijdens het spelen de persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Voor het knutselen wordt er wel gebruik gemaakt van kinderschorten. Daarnaast vragen wij de ouders om reservekleding te brengen en de kinderen in niet al te nieuwe en dure kleren naar het kinderdagverblijf te brengen.

Door kinderen uit te nodigen tot het buiten spelen wordt niet alleen de lichaamsbeweging van de kinderen gestimuleerd, ook brengen zij tevens tijd door in de frisse buitenlucht. De stamgroepen worden ook regelmatig gelucht i.v.m. de luchtvochtigheid. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de lucht in de groepsruimtes vers blijft en eventuele ziektekiemen niet blijven hangen.