Om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling en de sociale competenties van de kinderen, wordt er binnen kinderdagverblijf Wonderlief met thema’s gewerkt.

Elke 6 tot 8 weken houden wij een bepaald thema aan. Denk bijvoorbeeld aan thema’s die gerelateerd zijn aan: de seizoenen /(huis)dieren / familie en gezin en de feestdagen. Op deze manier kunnen de kinderen kennis maken met een bepaald thema. Daarnaast zorgt de herhaling ervoor dat een kind zich vertrouwd kan gaan voelen met het thema. De kinderen kunnen op deze manier spelenderwijs een ontwikkeling en groei door maken als het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling en de daarbij horende ontwikkelingsgebieden.

Doordat er gewerkt wordt met thema’s kunnen de groepsleidsters activiteiten met de kinderen uitvoeren die dicht bij hun ervaringen, ontwikkelingsniveau en begripsvermogen liggen. De kinderen zullen bij elke thema uitgedaagd worden om nieuwe dingen uit te proberen en te ontdekken.

De groepsleidsters houden hierbij wel in de gaten wat een kind wel of niet aan kan.
Op deze manier wordt voorkomen dat een kind onder of boven zijn/haar ontwikkelingsniveau presteert. Voor de groepsleidsters wordt het doormiddel van het thematisch werken, mogelijk om alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen te verwerken in de thema’s.

Op deze wijze worden de ontwikkelingsgebieden (lichamelijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, taal en communicatievaardigheden, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling), de persoonlijke ontwikkeling en de sociale competenties van de kinderen gestimuleerd.

Kinderdagverblijf Wonderlief biedt opvang aan twee groepen, namelijk:

  • Babygroep de Rupsen. Hier worden baby’s opgevangen in de leeftijd 0 tot 2 jaar.
  • Kindgroep de Vlinders. Hier worden kinderen opgevangen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.